Νομιμότητες

Είναι πολύ εύκολο να παντρευτείτε στην Ελλάδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ικανοποιήσετε
ορισμένες απαιτήσεις και να έχετε τα απαραίτητα νομικά έγγραφα. Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις απαιτήσεις αυτές.

 

• Τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός πρέπει να έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο διάρκειας 10 ετών το οποίο πρέπει να ισχύει για άλλους 3 μήνες μετά την ημερομηνία επιστροφής.
• Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται η προσκόμιση γραπτής συγκατάθεσης από γονείς / κηδεμόνες.
• Προσκόμιση πρωτότυπου πιστοποιητικού γέννησης από τη νύφη και τον γαμπρό.
• Προσκόμιση πιστοποιητικού υιοθεσίας, όπου ισχύει.
• Προσκόμιση Πιστοποιητικού Αλλαγής Ονόματος σε περίπτωση που είτε η νύφη είτε ο γαμπρός έχουν αλλάξει το όνομά τους για οποιοδήποτε λόγο (προσωπικοί λόγοι, σύναψη νέου γάμου γονέα ή εάν η νύφη επέστρεψε στο πατρικό της όνομα μετά από διαζύγιο κτλ.). Το έγγραφο αυτό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του δικηγόρου και να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που τέλεσε μάρτυρας στην αλλαγή ονόματος.
•  Σε περίπτωση διαζυγίου της νύφης και / ή του γαμπρού, προσκόμιση απόφασης διαζυγίου που να φέρει την έγχρωμη σφραγίδα του δικαστηρίου.
• Σε περίπτωση χηρείας της νύφης και / ή του γαμπρού, προσκόμιση Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου.
• Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τον γάμο σας στην Ελλάδα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα από την αρμόδια υπηρεσία ή υπουργείο της χώρας σας. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε τα σχετικά έγγραφα.
• Για πολιτικό γάμο στην Ελλάδα, όλα τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Λάβετε υπόψη ότι κανένα από τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Ελλάδα δεν θα σας επιστραφεί, καθώς πρέπει να τηρούνται ως επίσημα αρχεία από τις ελληνικές αρχές..
• Για πολιτικό γάμο στην Ελλάδα, είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε την επικύρωση των πιο πάνω εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία ή υπουργείο της χώρας σας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με αυτά για το σχετικό κόστος και άλλες λεπτομέρειες.